5 ngôn ngữ lập trình nên học để làm Internet of Things (IoT)

Categories IoT

Bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ lập trình để sử dụng cho các dự án Internet of Things (IoT) ? Bạn gặp khó khăn trong việc quyết lựa chọn ngôn ngữ nào phù hợp ? Chọn ngôn ngữ cho các dự án IoT cũng khó như chọn một hardware platform. Dưới đây là danh sách 5 ngôn ngữ lập trình hàng đầu tốt nhất cho các dự án IoT.

1. Ngôn ngữ lập trình C

Một trong những ngôn ngữ lập trình quan trọng nhất trong hệ thống IoT là C. Đây là lớp software thấp nhất gần với hardware. C đã là nền tảng cho nhiều ngôn ngữ mã hóa khác trong năm qua. Đây là ngôn ngữ không được kiểm tra kiểu chặt chẽ, nghĩa là chương trình dịch không có khả năng và không bao giờ kiểm tra kiểu, đồng thời, bạn cũng có thể gán chuỗi vào biến nguyên. C có sẵn trên hầu hết các embedded system platform. C là procedural chứ không phải dạng Hướng đối tượng vì nó không có khả năng tích hợp. Ngôn ngữ lập trình này được biên tập và sắp xếp khiến chúng trở thành ngôn ngữ tuyệt vời hoàn hảo dành cho các dự án IoT.

2. JavaScript

JavaScript được sử dụng làm ngôn ngữ lập trình trong tất cả các trình duyệt web và HTML. Đây là ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào đối tượng phát triển có sẵn hoặc tự định nghĩa ra. Hầu hết các công việc tập trung vào các máy chủ và trung tâm thu thập thông tin và sau đó lưu trữ dữ liệu.

Có thể bạn quan tâm 7 nguyên tắc thiết kế sản phẩm IoT

3. Java

Java là ngôn ngữ lập trình nổi tiếng được sử dụng bởi các chuyên gia. Họ coi đó là sự lựa chọn tốt nhất cho IoT vì nó được biết đến như ngôn ngữ dùng để viết một lần, chạy ở bất cứ đâu. Các Developer có thể dễ dàng sản xuất và gỡ lỗi code trên máy tính của họ. Ngoài ra còn có thể chuyển nó sang bất kỳ chip nào bằng Máy ảo Java. Và đương nhiên nó có thể được chạy trên những nơi sử dụng JVM và trên bất kỳ máy nào khác. Java đã kết hợp các kỹ thuật mã hóa từ các ngôn ngữ như Mesa, Eiffel, C và C ++. Java có các khả năng tích hợp lập trình hướng đối tượng và tính di động, ít phụ thuộc vào hardware. Bên cạnh đó, Java có một thư viện hỗ trợ hardware để có thể truy cập các code chung.

4. Python

Python chủ yếu được sử dụng để viết các ứng dụng web nhưng đã trở nên phổ biến trong hệ thống IoT. Python phù hợp với các chuyên gia lập trình yêu cầu sự đơn giản. Ngoài ra, Python còn có thể được mở rộng để sử dụng trong ngành công nghiệp hoặc phân tích dữ liệu trong lĩnh vực tài chính. Đối với bất kỳ ứng dụng nào đòi hỏi khả năng truy xuất dữ liệu lớn thì Python là một ứng cử viên rất tiềm năng và cũng đủ mạnh để ứng dụng trong các nền tảng nhúng.
Ngôn ngữ này có khối lượng thư viện lớn, có thể hoàn thành nhiều công việc hơn với ít code hơn. Cú pháp sạch Python thích hợp cho việc sắp xếp cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp ứng dụng của bạn cần dữ liệu được sắp xếp theo định dạng cơ sở dữ liệu hoặc dùng bảng thì Python là lựa chọn đúng đắn nhất.

5. C#

C# thường được đọc là C thăng hoặc “See Sharp” hay “C-sharp”. Nó là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Tập đoàn Microsoft. Ngôn ngữ này được xem là ngôn ngữ lập trfinh hướng đối tượng trong sáng và thuần nhất. C# làm việc chủ yếu trên bộ khung .NET (.NET framework). Ngôn ngữ lập trình này có khả năng tạo ra nhiều ứng dụng mạnh mẽ và an toàn cho nền tảng Windows. Các thành phần máy chủ, dịch vụ web, ứng dụng di động và nhiều khả năng khác nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *