Chia sẻ thư viện Altium – Proteus

▶️ Hãy đăng ký kênh Youtube để xem những bài học miễn phí:
https://bit.ly/nhathongminhplus
📌 Tham gia Group để cùng nhau trao đổi và học tập:
https://www.fb.com/groups/hociot
🔹 Tổng hợp những bài viết về IoT, lập trình, tin tức công nghệ:
https://www.nhathongminhplus.com/blog

Chia sẻ bộ thư viện độc cho các phần mềm thiết kế mạch

Altium

🎯 https://drive.google.com/file/d/1ORcPfY6gTPkoSVuQm4Ing7SOH_xP2hr9

🎯 https://drive.google.com/file/d/1UGjYJpxkgajkK_y70uO83Q8iw4qrBcPO

🎯 https://drive.google.com/file/d/172SgGAMPJvfKaApaGD74elYjwlYFfkJh

🎯 https://drive.google.com/file/d/12AgqDWkfiGiIiDGz03dIPFS2YxUfYV_m 

🎯 https://drive.google.com/file/d/1gDOR-mzJ70vxjXjHGiqnfhshin_A_s8R

🎯 https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1CnQcE9AH_IDPM_aHWlB_
mOXAinGqfozA

Proteus

🎯 http://www.mediafire.com/file/3tcgcqa4vg6blx8

🎯 https://drive.google.com/drive/folders/15VhAb3wIOs_EiyJjK6fIz3IySH70z4Ro

 

Bạn có thể tải thêm những tài liệu Điện Tử – Arduino – IoT miễn phí tại đây
Bạn có thể tải thêm các khóa học miễn phí tại đây

2 bình luận cho “Chia sẻ thư viện Altium – Proteus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.