Tự làm thiết bị điều khiển tắt mở máy tính từ xa bằng esp8266

Cuối tuần này mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một thiết bị nhỏ gắn vào bên trong máy tính giúp điều khiển tắt mở từ xa thông qua Internet sử dụng Wemos D1 mini – ESP8266. Có rất nhiều giải pháp cho việc điều khiển tắt mở máy...